Uncategorized

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-VỊ THỦY

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẬU GIANG-VỊ THỦY Mã số:912200 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vị Thủy Địa chỉ:Ấp 1, Thị Trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: 0711.3571007) Mã số:912260 Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vị Thanh Địa chỉ:Ấp 1, Xã Vị Thanh, Huyện Vị Thuỷ (ÐT: 02933566100) Mã số:912330 Bưu cục:Điểm BĐVHX Vị Thắng Địa chỉ:Ấp 9, Xã…

Tiếp tục đọc

BUU DIEN-VNPOST-EMS, Uncategorized

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÂM ĐỒNG-LẠC DƯƠNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-LÂM ĐỒNG-LẠC DƯƠNG Mã số:672700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Lạc Dương Địa chỉ:Khu phố Lang Biang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương (ÐT: 02633839000) Mã số:672730 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đa Sa Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đạ Sas, Huyện Lạc Dương (ÐT: 3839241) Mã số:672740 Bưu cục:Điểm BĐVHX Đa Nhim Địa chỉ:Thôn Đa Tro,…

Tiếp tục đọc

Uncategorized

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-TÂN LẠC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HÒA BÌNH-TÂN LẠC Mã số:352700 Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Tân Lạc Địa chỉ:Tiểu Khu 3, Thị Trấn Mường Khến, Huyện Tân Lạc (ÐT: 02183834017) Mã số:353040 Bưu cục:Điểm BĐVHX Tử Nê Địa chỉ:Xóm 3 Phố Chùa, Xã Tử Nê, Huyện Tân Lạc (ÐT: 834033) Mã số:353100 Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Mỹ Địa chỉ:Xóm Dường,…

Tiếp tục đọc