BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-THANH MIỆN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-HẢI DƯƠNG-THANH MIỆN

 

Mã số:175800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thanh Miện
Địa chỉ:Khu 1, Thị Trấn Thanh Miện, Huyện Thanh Miện (ÐT: 02203736500)

Mã số:175880
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hồng Quang
Địa chỉ:Thôn Đông La, Xã Hồng Quang, Huyện Thanh Miện (ÐT: 02203738207)

Mã số:175990
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ngũ Hùng
Địa chỉ:Thôn La Ngoại, Xã Ngũ Hùng, Huyện Thanh Miện (ÐT: 02203736196)

Mã số:175870
Bưu cục:Đại lý bưu điện Thanh Tùng 2
Địa chỉ:Khu phố Phố Đoàn, Xã Thanh Tùng, Huyện Thanh Miện (ÐT: 736411)

Mã số:176000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Giang
Địa chỉ:Thôn Phù Tải 2, Xã Thang Giang, Huyện Thanh Miện (ÐT: 02203739195)

Mã số:175900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngô Quyền
Địa chỉ:Thôn Vũ Xá, Xã Ngô Quyền, Huyện Thanh Miện (ÐT: 738210)

Mã số:175980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chi Lăng Nam
Địa chỉ:Thôn An Dương, Xã Chi Lăng Nam, Huyện Thanh Miện (ÐT: 736283)

Mã số:175850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phạm Kha
Địa chỉ:Thôn Đỗ Thượng, Xã Phạm Kha, Huyện Thanh Miện (ÐT: 735022)

Mã số:175860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đoàn Tùng
Địa chỉ:Thôn Phạm Lâm, Xã Đoàn Tùng, Huyện Thanh Miện (ÐT: 735024)

Mã số:175910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Trào
Địa chỉ:Thôn Ấp Yên, Xã Tân Trào, Huyện Thanh Miện (ÐT: 738241)

Mã số:175940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đoàn Kết
Địa chỉ:Thôn Bùi Xá, Xã Đoàn Kết, Huyện Thanh Miện (ÐT: 738244)

Mã số:175830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lam Sơn
Địa chỉ:Thị tứ Phố Chương, Xã Lam Sơn, Huyện Thanh Miện (ÐT: 735021)

Mã số:175970
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chi Lăng Bắc
Địa chỉ:Thôn Tào Khê, Xã Chi Lăng Bắc, Huyện Thanh Miện (ÐT: 735350)

Mã số:175950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tứ Cường
Địa chỉ:Thôn Gia Cốc, Xã Tứ Cường, Huyện Thanh Miện (ÐT: 735351)

Mã số:175920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lê Hồng
Địa chỉ:Thôn Hoành Bồ, Xã Lê Hồng, Huyện Thanh Miện (ÐT: 736421)

Mã số:176010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Diên Hồng
Địa chỉ:Thôn Thống Nhất, Xã Diên Hồng, Huyện Thanh Miện (ÐT: 753664)

Mã số:175820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hùng Sơn
Địa chỉ:Thôn Phù Nội, Xã Hùng Sơn, Huyện Thanh Miện (ÐT: 734414)

Mã số:176020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tiền Phong
Địa chỉ:Thôn An Phong, Xã Tiền Phong, Huyện Thanh Miện (ÐT: 736521)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *