BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-ĐÔNG HẢI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-ĐÔNG HẢI

Mã số:962900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đông Hải
Địa chỉ:Ấp 4, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải (ÐT: 3844448)

Mã số:962920
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Kinh Tư
Địa chỉ:Ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải (ÐT: 3840720)

Mã số:962970
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cây Giang
Địa chỉ:Ấp Cây Giang A, Xã Long Điền, Huyện Đông Hải (ÐT: 3657200)

Mã số:963030
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phúc
Địa chỉ:Ấp Cái Keo, Xã An Phúc, Huyện Đông Hải (ÐT: 3842000)

Mã số:963050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Thành
Địa chỉ:Ấp Lung Chim, Xã Định Thành, Huyện Đông Hải (ÐT: 3857000)

Mã số:962950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Đìền Đông A
Địa chỉ:Ấp Mỹ Điền, Xã Long Điền Đông A, Huyện Đông Hải (ÐT: 3858000)

Mã số:962940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Điền Đông
Địa chỉ:Ấp Bửu 2, Xã Long Điền Đông, Huyện Đông Hải (ÐT: 3840800)

Mã số:963000
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Trạch
Địa chỉ:Ấp Thành Thưởng, Xã An Trạch, Huyện Đông Hải (ÐT: 3617400)

Mã số:962901
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 1
Địa chỉ:Ấp 3, Thị trấn Gành Hào, Huyện Đông Hải (ÐT: 3844522)

Mã số:963065
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Thành A
Địa chỉ:Ấp Lung Lá, Xã Định Thành A, Huyện Đông Hải (ÐT: 3857232)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *