BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-GIÁ RAI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BẠC LIÊU-GIÁ RAI

Mã số:962600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Gía Rai
Địa chỉ:Ấp 1, Thị Trấn Giá Rai, Huyện Giá Rai (ÐT: 3850214)

Mã số:962720
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hộ Phòng
Địa chỉ:Ấp 1 – Khóm 1, Thị Trấn Hộ Phòng, Huyện Giá Rai (ÐT: 3851090)

Mã số:962800
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Láng Trâm
Địa chỉ:Ấp Xóm Mới, Xã Tân Thạnh, Huyện Giá Rai (ÐT: 3853853)

Mã số:962610
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Láng Tròn
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Phong Thạnh Đông A, Huyện Giá Rai (ÐT: 3852999)

Mã số:962780
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khúc Tréo
Địa chỉ:Ấp Khúc Tréo A, Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai (ÐT: 3853475)

Mã số:962670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Thạnh
Địa chỉ:Ấp 19, Xã Phong Thạnh, Huyện Giá Rai (ÐT: 3856100)

Mã số:962801
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thạnh
Địa chỉ:Ấp 8, Xã Tân Thạnh, Huyện Giá Rai (ÐT: 3859115)

Mã số:962650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Tân
Địa chỉ:Ấp 16 A, Xã Phong Tân, Huyện Giá Rai (ÐT: 3841000)

Mã số:962630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Thạnh Đông
Địa chỉ:Ấp 11, Xã Phong Thạnh Đông , Huyện Giá Rai (ÐT: 3629000)

Mã số:962792
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cây Gừa
Địa chỉ:Ấp Khúc Tréo B, Xã Tân Phong, Huyện Giá Rai (ÐT: 3611004)

Mã số:962620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Thạnh Đông A
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Phong Thạnh Đông A, Huyện Giá Rai (ÐT: 3620246)

Mã số:962708
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Thạnh Tây
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Phong Thạnh Tây, Huyện Giá Rai (ÐT: 3549104)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *