BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-HOÀI ÂN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-HOÀI ÂN

Mã số:593600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hòai Ân
Địa chỉ:Sô´128, Đường Nguyễn Tất Thành, Thị Trấn Tăng Bạt Hổ, Huyện Hoài Ân (ÐT: 02563870313)

Mã số:593630
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mỹ Thành
Địa chỉ:Thôn Mỹ Thành, Xã Ân Mỹ, Huyện Hoài Ân (ÐT: 02563874557)

Mã số:593730
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ân Nghĩa
Địa chỉ:Thôn Bình Sơn, Xã Ân Nghĩa, Huyện Hoài Ân (ÐT: 02563873313)

Mã số:593660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Đức
Địa chỉ:Thôn Đức Long, Xã Ân Đức, Huyện Hoài Ân (ÐT: 870102)

Mã số:593640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Hảo
Địa chỉ:Thôn Bình Hòa Bắc, Xã Ân Hảo Đông, Huyện Hoài Ân (ÐT: 872155)

Mã số:593700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Hữu
Địa chỉ:Thôn Liên Hội, Xã Ân Hữu, Huyện Hoài Ân (ÐT: 873538)

Mã số:593631
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Mỹ
Địa chỉ:Thôn Long Quang, Xã Ân Mỹ, Huyện Hoài Ân (ÐT: 874200)

Mã số:593610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Phong
Địa chỉ:Thôn Linh Chiểu, Xã Ân Phong, Huyện Hoài Ân (ÐT: 870103)

Mã số:593680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Sơn
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Ân Sơn, Huyện Hoài Ân (ÐT: 874132)

Mã số:593620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Thạnh
Địa chỉ:Thôn Thế Thạnh 2, Xã Ân Thạnh, Huyện Hoài Ân (ÐT: 870104)

Mã số:593670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Tín
Địa chỉ:Thôn Thanh Lương, Xã Ân Tín, Huyện Hoài Ân (ÐT: 874201)

Mã số:593710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Tường Đông
Địa chỉ:Thôn Lộc Giang, Xã Ân Tường Đông, Huyện Hoài Ân (ÐT: 3573101)

Mã số:593721
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Tường Tây
Địa chỉ:Thôn Tân Thạnh, Xã Ân Tường Tây, Huyện Hoài Ân (ÐT: 3572100)

Mã số:593690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Mang
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Đắk Mang, Huyện Hoài Ân (ÐT: 873124)

Mã số:593750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bók Tới
Địa chỉ:Thôn T2, Xã Bok Tới, Huyện Hoài Ân (ÐT: 873127)

Mã số:593739
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ân Nghĩa
Địa chỉ:Thôn Bình Sơn, Xã Ân Nghĩa, Huyện Hoài Ân (ÐT: 873345)

Mã số:593785
Bưu cục:Hòm thư Công cộng độc lập
Địa chỉ:Thôn Vạn Trung, Xã Ân Hảo Tây, Huyện Hoài Ân (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *