BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-AN LÃO

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-AN LÃO

Mã số:593800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 An Lão
Địa chỉ:Thôn Thôn 9, Thị trấn An Lão, Huyện An Lão (ÐT: 02563875320)

Mã số:593880
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Phong
Địa chỉ:Thôn Xuân Phong Bắc, Xã An Hoà , Huyện An Lão (ÐT: 02563878512)

Mã số:593802
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Trung
Địa chỉ:Thôn 5, Xã An Trung, Huyện An Lão (ÐT: 875281)

Mã số:593801
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hưng
Địa chỉ:Thôn 2, Xã An Hưng, Huyện An Lão (ÐT: 875282)

Mã số:593830
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Dũng
Địa chỉ:Thôn 2, Xã An Dũng, Huyện An Lão (ÐT: 02563875163)

Mã số:593840
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Vinh
Địa chỉ:Thôn 3, Xã An Vinh, Huyện An Lão (ÐT: 875110)

Mã số:593923
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Toàn
Địa chỉ:Thôn 2, Xã An Toàn, Huyện An Lão (ÐT: 099656001)

Mã số:593860
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Tân
Địa chỉ:Thôn Tân An, Xã An Tân, Huyện An Lão (ÐT: 878760)

Mã số:593890
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hòa
Địa chỉ:Thôn Vạn Long, Xã An Hoà , Huyện An Lão (ÐT: 878936)

Mã số:593900
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Quang
Địa chỉ:Thôn 3, Xã An Quang, Huyện An Lão (ÐT: 878700)

Mã số:593915
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Nghĩa
Địa chỉ:Thôn 1, Xã An Nghĩa, Huyện An Lão (ÐT: 099656003)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *