BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-PHÙ CÁT

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-PHÙ CÁT

Mã số:592400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Phù Cát
Địa chỉ:Khu An Khương, Thị Trấn Ngô Mây, Huyện Phù Cát (ÐT: 02563679354)

Mã số:592560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Hanh
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Trường, Xã Cát Hanh, Huyện Phù Cát (ÐT: 852688)

Mã số:592520
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Gành
Địa chỉ:Thôn Đức Phổ 1, Xã Cát Minh, Huyện Phù Cát (ÐT: 02563854100)

Mã số:592470
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hưng Mỹ
Địa chỉ:Thôn Hưng Mỹ 1, Xã Cát Hưng, Huyện Phù Cát (ÐT: 02563853890)

Mã số:592610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Tân
Địa chỉ:Thôn Kiều An, Xã Cát Tân, Huyện Phù Cát (ÐT: 850000)

Mã số:592430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Tường
Địa chỉ:Thôn Xuân An, Xã Cát Tường, Huyện Phù Cát (ÐT: 0563551001)

Mã số:592420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Trinh
Địa chỉ:Thôn Phong An, Xã Cát Trinh, Huyện Phù Cát (ÐT: 650000)

Mã số:592450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Nhơn
Địa chỉ:Thôn Địa Ân, Xã Cát Nhơn, Huyện Phù Cát (ÐT: 853303)

Mã số:592650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Thắng
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Phú, Xã Cát Thắng, Huyện Phù Cát (ÐT: 853365)

Mã số:592660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Chánh
Địa chỉ:Thôn Chánh Hội, Xã Cát Chánh, Huyện Phù Cát (ÐT: 653364)

Mã số:592630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Tiến
Địa chỉ:Thôn Phương Phi, Xã Cát Tiến, Huyện Phù Cát (ÐT: 653301)

Mã số:592480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Hải
Địa chỉ:Thôn Tân Thanh, Xã Cát Hải, Huyện Phù Cát (ÐT: 653465)

Mã số:592540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Tài
Địa chỉ:Thôn Thái Thuận, Xã Cát Tài, Huyện Phù Cát (ÐT: 0563694001)

Mã số:592500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Khánh
Địa chỉ:Thôn Thắng Kiên, Xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát (ÐT: 0563690202)

Mã số:592490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Thành
Địa chỉ:Thôn Chánh Thiện, Xã Cát Thành, Huyện Phù Cát (ÐT: 0563690401)

Mã số:592580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Hiệp
Địa chỉ:Thôn Hòa Đại, Xã Cát Hiệp, Huyện Phù Cát (ÐT: 852833)

Mã số:592590
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Lâm
Địa chỉ:Thôn An Điềm, Xã Cát Lâm, Huyện Phù Cát (ÐT: 852801)

Mã số:592600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Sơn
Địa chỉ:Thôn Thạch Bàn Tây, Xã Cát Sơn, Huyện Phù Cát (ÐT: 852897)

Mã số:592477
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cát Hưng
Địa chỉ:Thôn Lộc Khánh, Xã Cát Hưng, Huyện Phù Cát (ÐT: 853922)

Mã số:592510
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đề Gi
Địa chỉ:Thôn An Quang Đông, Xã Cát Khánh, Huyện Phù Cát (ÐT: 02563654079)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *