BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-VÂN CANH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-VÂN CANH

Mã số:594500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vân Canh
Địa chỉ:Thôn Thịnh Văn 2, Thị trấn Vân Canh, Huyện Vân Canh (ÐT: 02563888965)

Mã số:594530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Canh Vinh 1
Địa chỉ:Thôn Hiệp Vinh 1, Xã Canh Vinh, Huyện Vân Canh (ÐT: 889316)

Mã số:594520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Canh Hiển
Địa chỉ:Thôn Hiển Đông, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh (ÐT: 888224)

Mã số:594570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Canh Hòa
Địa chỉ:Thôn Canh Thành, Xã Canh Hoà, Huyện Vân Canh (ÐT: 888388)

Mã số:594558
Bưu cục:Điểm BĐVHX Canh Liên
Địa chỉ:Làng Hà Giao, Xã Canh Liên, Huyện Vân Canh (ÐT: 737406)

Mã số:594514
Bưu cục:Điểm BĐVHX Canh Hiệp
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Canh Hiệp, Huyện Vân Canh (ÐT: 888988)

Mã số:594509
Bưu cục:Điểm BĐVHX Canh Thuận
Địa chỉ:Làng Hòn Mẻ, Xã Canh Thuận, Huyện Vân Canh (ÐT: 888989)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *