BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-VĨNH THẠNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH ĐỊNH-VĨNH THẠNH

Mã số:594000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vĩnh Thạnh
Địa chỉ:Thôn Định Tố, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 02563886345)

Mã số:594050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Bình
Địa chỉ:Thôn Định Thiền, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 0563886407)

Mã số:594060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Quang
Địa chỉ:Thôn Định Trung, Xã Vĩnh Quang, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 886600)

Mã số:594001
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hảo
Địa chỉ:Thôn Định Tam, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 0563996095)

Mã số:594070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thịnh
Địa chỉ:Thôn An Ngọai, Xã Vĩnh Thịnh, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 886228)

Mã số:594010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Hiệp
Địa chỉ:Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Hiệp, Huyện Vĩnh Thạnh (ÐT: 886393)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *