BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-DẦU TIẾNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH DƯƠNG-DẦU TIẾNG

Mã số:823600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Dầu Tiếng
Địa chỉ:Khu phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743561333)

Mã số:823720
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Hòa
Địa chỉ:Ấp Hòa Cường, Xã Minh Hoà, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743545000)

Mã số:823670
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Hòa
Địa chỉ:Ấp Long Điền, Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743562000)

Mã số:823760
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thanh Tuyền
Địa chỉ:Ấp Chợ, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743562310)

Mã số:823640
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Lập
Địa chỉ:Ấp Bàu Khai, Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743592202)

Mã số:823620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Định Hiệp
Địa chỉ:Ấp Hiệp Phước, xã Định Hiệp, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743.561222)

Mã số:823680
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Tân
Địa chỉ:Ấp Tân Đức, Xã Minh Tân, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743545580)

Mã số:823650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Tân
Địa chỉ:Ấp Long Chiểu, Xã Long Tân, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743.590050)

Mã số:823740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cần Nôm
Địa chỉ:Ấp Thanh Tân, Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743.520020)

Mã số:823641
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đội II An Lập
Địa chỉ:Ấp Hố Cạn, Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743.592040)

Mã số:823741
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh An
Địa chỉ:Ấp Cần Giăng, Xã Thanh An, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743.530029)

Mã số:823671
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Hòa
Địa chỉ:Ấp Đồng Bà Ba, Xã Long Hòa, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743.570200)

Mã số:823700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Thạnh
Địa chỉ:Ấp Cây Liễu, Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 02743.545680)

Mã số:823639
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Định Thành
Địa chỉ:Ấp Rạch Đá, Xã Định Thành, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: )

Mã số:823710
Bưu cục:Bưu cục văn phòng BĐH Dầu Tiếng
Địa chỉ:Khu phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: 3561050)

Mã số:823616
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Dầu Tiếng
Địa chỉ:Khu phố 3, Thị Trấn Dầu Tiếng, Huyện Dầu Tiếng (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *