BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-BÙ ĐĂNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-BÙ ĐĂNG

Mã số:831700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bù Đăng
Địa chỉ:Sô´130, Ấp Hòa Đồng, Thị Trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng (ÐT: 02713.974774)

Mã số:831800
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Hưng
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Minh Hưng, Huyện Bù Đăng (ÐT: 02713.971200)

Mã số:831820
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đức Liễu
Địa chỉ:Thôn 8, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng (ÐT: 02713.997000)

Mã số:831780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bom Bo
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Bom Bo, Huyện Bù Đăng (ÐT: 957455)

Mã số:831760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Nhau
Địa chỉ:Thôn Thống Nhất, Xã Đắk Nhau, Huyện Bù Đăng (ÐT: 956000)

Mã số:831840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thống Nhất
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Thống Nhất, Huyện Bù Đăng (ÐT: 997112)

Mã số:831890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Sơn
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Phước Sơn, Huyện Bù Đăng (ÐT: 997114)

Mã số:831880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đăng Hà
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Đăng Hà, Huyện Bù Đăng (ÐT: 063.965333)

Mã số:831860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Trung
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng (ÐT: 997281)

Mã số:831747
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thọ Sơn
Địa chỉ:Thôn Sơn Tùng, Xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng (ÐT: 943030)

Mã số:831720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Nai
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Đồng Nai, Huyện Bù Đăng (ÐT: 994000)

Mã số:831822
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 01
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đức Liễu, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

Mã số:831868
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 04
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Nghĩa Trung, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

Mã số:831969
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 06
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Bình Minh, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

Mã số:831976
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 10
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đường 10, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

Mã số:831749
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 15
Địa chỉ:Thôn Sơn Lợi, Xã Thọ Sơn, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

Mã số:831917
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 16
Địa chỉ:Thôn Sơn Phú, Xã Phú Sơn, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

Mã số:831930
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 22
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Đoàn Kết, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

Mã số:831901
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 26
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Phước Sơn, Huyện Bù Đăng (ÐT: )

Mã số:831943
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 31
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Nghĩa Bình, Huyện Bù Đăng (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *