BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-CHƠN THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-CHƠN THÀNH

Mã số:833300
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chơn Thành
Địa chỉ:Khu phố Trung Lợi, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành (ÐT: 02713.667218)

Mã số:833370
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nha Bích
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành (ÐT: 02713.643900)

Mã số:833350
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Lập
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Minh Lập, Huyện Chơn Thành (ÐT: 02713.663500)

Mã số:833410
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Long
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Minh Long, Huyện Chơn Thành (ÐT: 667262)

Mã số:833450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Thắng
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Minh Thắng, Huyện Chơn Thành (ÐT: 690044)

Mã số:833321
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chơn Thành 2
Địa chỉ:Khu phố 5, Thị trấn Chơn Thành, Huyện Chơn Thành (ÐT: 02713.669696)

Mã số:833445
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 01
Địa chỉ:Ấp Bào Teng, Xã Quang Minh, Huyện Chơn Thành (ÐT: )

Mã số:833349
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Minh Hưng 2
Địa chỉ:Ấp 3a, Xã Minh Hưng, Huyện Chơn Thành (ÐT: 02713.645440)

Mã số:833398
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 02
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành (ÐT: )

Mã số:833484
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 03
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Thành Tâm, Huyện Chơn Thành (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *