BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-ĐỒNG PHÚ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH PHƯỚC-ĐỒNG PHÚ

Mã số:831620
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thuận Lợi
Địa chỉ:Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú (ÐT: 02713.819902)

Mã số:831600
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Hòa
Địa chỉ:Ấp Chợ, Xã Tân Tiến, Huyện Đồng Phú (ÐT: 02713.872118)

Mã số:831640
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đồng Tâm
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú (ÐT: 02713.825188)

Mã số:831510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hưng
Địa chỉ:Ấp Suối Đôi, Xã Tân Hưng, Huyện Đồng Phú (ÐT: 835000)

Mã số:831520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phước
Địa chỉ:Ấp Cây Điệp, Xã Tân Phước, Huyện Đồng Phú (ÐT: 824046)

Mã số:831540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Lợi
Địa chỉ:Thôn Thuận Hòa, Xã Thuận Lợi, Huyện Đồng Phú (ÐT: 820010)

Mã số:831500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đồng Phú
Địa chỉ:Khu phố Tân An, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú (ÐT: 02713.832707)

Mã số:831530
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Tâm
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Đồng Tâm, Huyện Đồng Phú (ÐT: 829048)

Mã số:831563
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Hòa
Địa chỉ:Ấp Đồng Xê, Xã Tân Hoà, Huyện Đồng Phú (ÐT: )

Mã số:831608
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 02
Địa chỉ:Ấp An Hòa, Xã Tân Tiến, Huyện Đồng Phú (ÐT: )

Mã số:831564
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 03
Địa chỉ:Ấp Đồng Xê, Xã Tân Hoà, Huyện Đồng Phú (ÐT: )

Mã số:831505
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 04
Địa chỉ:Ấp Trạng Tranh, Xã Tân Lợi, Huyện Đồng Phú (ÐT: )

Mã số:831655
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Số 07
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *