BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-LA GI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-BÌNH THUẬN-LA GI

Mã số:804600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 La Gi
Địa chỉ:Sô´388, Đường Thống Nhất, Phường Tân An, Thị xã La Gi (ÐT: (062)872780)

Mã số:804610
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Hội
Địa chỉ:Sô´120, Đường lê Lợi, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi (ÐT: 0623.842166)

Mã số:804870
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Hải
Địa chỉ:Thôn Hiệp Hoà, Xã Tân Hải, Thị xã La Gi (ÐT: 0623874949)

Mã số:804750
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Tân
Địa chỉ:Sô´86, Đường Nguyễn Trãi, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi (ÐT: 566400)

Mã số:804890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phước
Địa chỉ:Đường Lê Minh Công, Xã Tân Phước, Thị xã La Gi (ÐT: )

Mã số:804910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Tiến
Địa chỉ:Thôn Hiệp Tiến, Xã Tân Tiến, Thị xã La Gi (ÐT: 874600)

Mã số:804807
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân An
Địa chỉ:Khu phố 2, Phường Tân An, Thị xã La Gi (ÐT: 560190)

Mã số:804709
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thiện
Địa chỉ:Đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường Tân Thiện, Thị xã La Gi (ÐT: 0623.561206)

Mã số:804822
Bưu cục:Hòm thư Công cộng GD LaGi
Địa chỉ:Sô´388, Đường Thống Nhất, Phường Tân An, Thị xã La Gi (ÐT: 3872780)

Mã số:804624
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phước Hội
Địa chỉ:Sô´120, Đường lê Lợi, Phường Phước Hội, Thị xã La Gi (ÐT: 3842166)

Mã số:804879
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Hải
Địa chỉ:Thôn Hiệp Hoà, Xã Tân Hải, Thị xã La Gi (ÐT: 3874949)

Mã số:804768
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Bình
Địa chỉ:Khu phố 1, Phường Bình Tân, Thị xã La Gi (ÐT: )

Mã số:804667
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phước Lộc
Địa chỉ:Đường Lê Minh Công, Phường Phước Lộc, Thị xã La Gi (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *