BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-ĐẦM DƠI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-ĐẦM DƠI

Mã số:973000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đầm Dơi
Địa chỉ:Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 858300)

Mã số:973240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vàm Đầm
Địa chỉ:Ấp Vàm Đầm, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 859103)

Mã số:973200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quách Phẩm
Địa chỉ:Ấp Xóm Dừa, Xã Quách Phẩm, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 850406)

Mã số:973180
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Tiến
Địa chỉ:Ấp Tân Long A, Xã Tân Tiến, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 852002)

Mã số:973130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trần Phán
Địa chỉ:Ấp Chà Là, Xã Trần Phán, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 851200)

Mã số:973070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bàu Dừa
Địa chỉ:Ấp Cái Ngay, Xã Thanh Tùng, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 854002)

Mã số:973040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Đức
Địa chỉ:Ấp Thuận Hòa, Xã Tân Đức, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 855015)

Mã số:973110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tạ An Khương
Địa chỉ:Ấp Tân Điền B, Xã Tạ An Khương, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 858900)

Mã số:973241
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Phước
Địa chỉ:Ấp Hồng Phước, Xã Nguyễn Huân, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 858901)

Mã số:973090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tạ An Khương Đông
Địa chỉ:Ấp Tân Thới B, Xã Tạ An Khương Đông, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 859001)

Mã số:973150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Duyệt
Địa chỉ:Ấp Đồng Tâm A, Xã Tân Duyệt, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 857857)

Mã số:973020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tạ An Khương Nam
Địa chỉ:Ấp Tân Thành B, Xã Tạ An Khương Nam, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 857800)

Mã số:973001
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Dương Thị Cẩm Vân
Địa chỉ:Khóm 4, Thị Trấn Đầm Dơi, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 857968)

Mã số:973061
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thuận
Địa chỉ:Ấp Lưu Hoa Thanh, Xã Tân Thuận, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 853009)

Mã số:973212
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quách Phẩm Bắc
Địa chỉ:Ấp Cây Kè, Xã Quách Phẩm Bắc, Huyện Đầm Dơi (ÐT: 942015)

Mã số:973292
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Chánh
Địa chỉ:Ấp Nam Chánh, Xã Ngọc Chánh, Huyện Đầm Dơi (ÐT: )

Mã số:973315
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Dân
Địa chỉ:Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Dân, Huyện Đầm Dơi (ÐT: )

Mã số:973332
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Trung
Địa chỉ:Ấp Thành Vọng, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *