BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-NGỌC HIỂN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CÀ MAU-NGỌC HIỂN

Mã số:973400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ngọc Hiển
Địa chỉ:Ấp Rạch Gốc A, Thị Trấn Rạch Gốc, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: 3719101)

Mã số:973510
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đất Mũi
Địa chỉ:Ấp Kinh Đào, Xã Đất Mũi, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: 870501)

Mã số:973420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chợ Thủ
Địa chỉ:Ấp Chợ Thủ A, Xã Tam Giang Tây, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: 875900)

Mã số:973440
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Viên An Đông
Địa chỉ:Ấp Nhưng Miên, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: 873715)

Mã số:973460
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Viên An
Địa chỉ:Ấp Ông Trang, Xã Viên An Tây, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: 872415)

Mã số:973461
Bưu cục:Điểm BĐVHX So Đũa
Địa chỉ:Ấp So Đũa, Xã Viên An Tây, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: 713001)

Mã số:973490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Ân Tây
Địa chỉ:Ấp Nhà Diệu, Xã Tân Ân, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: 874001)

Mã số:973581
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND Xã Tân Ân
Địa chỉ:Ấp Vinh Hạng, Xã Tân Ân, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: )

Mã số:973535
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Trung
Địa chỉ:Ấp Tân Trung, Xã Tân Ân Tây, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: )

Mã số:973485
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tắc Gốc
Địa chỉ:Ấp Tắc Gốc, Xã Viên An Tây, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: )

Mã số:973545
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sẻo Lá
Địa chỉ:Ấp Xẻo Lá, Xã Viên An Đông, Huyện Ngọc Hiển (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *