BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-CÁI RĂNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-CÁI RĂNG

Mã số:903600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Thạnh
Địa chỉ:Tổ 3, Khu vực Iv, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng (ÐT: 3836454)

Mã số:903740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thứ
Địa chỉ:Khu vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng (ÐT: 3916101)

Mã số:903670
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cái Răng
Địa chỉ:Sô´1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng (ÐT: 0710.3846053)

Mã số:903871
Bưu cục:Đại lý bưu điện Tân Thạnh Đông 1
Địa chỉ:Sô´064, Đường Quốc Lộ 1a, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng (ÐT: 3913167)

Mã số:903720
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thường Thạnh
Địa chỉ:Tổ 6, Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng (ÐT: 3847101)

Mã số:903702
Bưu cục:Đại lý bưu điện Lê Bình 2
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng (ÐT: 3914402)

Mã số:905340
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phú Thứ
Địa chỉ:Sô´D1, Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng (ÐT: 0710.3917484)

Mã số:903878
Bưu cục:Đại lý bưu điện Ba Láng 1
Địa chỉ:Sô´015A, Khu vực 1, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng (ÐT: 3914655)

Mã số:903711
Bưu cục:Đại lý bưu điện Lê Bình 5
Địa chỉ:Sô´380F, Khu vực Yên Hạ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng (ÐT: 3915070)

Mã số:900930
Bưu cục:Bưu cục DataPost Cần Thơ
Địa chỉ:Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903676
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Lê Bình 1
Địa chỉ:Khu vực Yên Hạ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903677
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Lê Bình 2
Địa chỉ:Khu vực Yên Hòa, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903678
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Lê Bình 3
Địa chỉ:Khu vực Yên Trung, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903679
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Lê Bình 4
Địa chỉ:Khu vực Yên Thượng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903760
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Phú 1
Địa chỉ:Khu vực Phú Thuận A, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903761
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân Phú 2
Địa chỉ:Khu vực Phú Lễ, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903872
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ba Láng 1
Địa chỉ:Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903873
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Ba Láng 2
Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 1a, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903773
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hưng Phú 1
Địa chỉ:Tổ 47, Khu vực 7, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903774
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hưng Phú 2
Địa chỉ:Sô´880, Tổ 1, Khu vực 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903602
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hưng Thạnh 1
Địa chỉ:Tổ 4, Khu vực I, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903743
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phú Thứ 1
Địa chỉ:Khu vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903744
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phú Thứ 2
Địa chỉ:Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903722
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thường Thạnh 1
Địa chỉ:Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903723
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thường Thạnh 2
Địa chỉ:Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903745
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phú Thứ 3
Địa chỉ:Đường Số 9, Khu dân cư 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:905410
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tổ phát thư báo
Địa chỉ:Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:905420
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 TMĐT Cần Thơ
Địa chỉ:Sô´Lô 26, Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng (ÐT: 0710.3827585)

Mã số:905430
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 UT Cần Thơ
Địa chỉ:Sô´26, Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng (ÐT: )

Mã số:903885
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ba Láng
Địa chỉ:Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng (ÐT: 07103846466)

Mã số:903970
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐTT Cái Răng
Địa chỉ:Sô´1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *