BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-CỜ ĐỎ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-CỜ ĐỎ

Mã số:905110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Phú
Địa chỉ:Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 02923.865900)

Mã số:904830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sông Hậu
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3690101)

Mã số:904660
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cờ Đỏ
Địa chỉ:Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 02923.695000)

Mã số:904300
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Trung An
Địa chỉ:Ấp Thạnh Lợi, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 0292.3857400)

Mã số:904850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông Hiệp
Địa chỉ:Ấp Thới Hữu, Xã Đông Hiệp, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3689838)

Mã số:905111
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nông Trường Cờ Đỏ
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3865211)

Mã số:905170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Hưng
Địa chỉ:Ấp Thạnh Qưới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3655328)

Mã số:905119
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khu Vực NT. Cờ Đỏ
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3694373)

Mã số:904705
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới Đông
Địa chỉ:Ấp Thới Xuyên, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3694363)

Mã số:904338
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Thạnh
Địa chỉ:Ấp Thạnh Lộc, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3655300)

Mã số:904841
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới Hưng
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: 3690077)

Mã số:904831
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thới Hưng 1
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904851
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thới Xuân 1
Địa chỉ:Ấp Thới Hòa C, Xã Thới Xuân, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904690
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thới Đông 1
Địa chỉ:Ấp Thới Xuyên, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904665
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cờ Đỏ 1
Địa chỉ:Ấp Thạnh Hưng, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904666
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cờ Đỏ 2
Địa chỉ:Ấp Thới Thuận, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904642
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trung An 1
Địa chỉ:Ấp Thạnh Lợi 1, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904651
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trung Thạnh 1
Địa chỉ:Ấp Thạnh Lộc, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904603
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trung Hưng 1
Địa chỉ:Ấp Thạnh Qưới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904622
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 1
Địa chỉ:Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904623
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 2
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904624
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 3
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )

Mã số:904750
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH Cờ Đỏ
Địa chỉ:Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *