BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-NINH KIỀU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-NINH KIỀU

Mã số:902072
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 15
Địa chỉ:Sô´31, Đường Quang Trung, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3751506)

Mã số:902220
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hưng Lợi
Địa chỉ:Sô´190, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: 0292.3838600)

Mã số:902226
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 17
Địa chỉ:Sô´97A, Đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3738348)

Mã số:901150
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Hòa
Địa chỉ:Sô´98, Đường Mậu Thân, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều (ÐT: 02923.3942308)

Mã số:902340
Bưu cục:Đại lý bưu điện An Bình 1
Địa chỉ:Sô´156/4, Tổ 4, Khu vực 3, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3913300)

Mã số:902342
Bưu cục:Đại lý bưu điện An Bình
Địa chỉ:Sô´28/1, Tổ 1, Khu vực 3, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3913200)

Mã số:901000
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cái Khế
Địa chỉ:Sô´24B, Đường Nguyễn Trãi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều (ÐT: 02923822020)

Mã số:902070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Mậu Thân
Địa chỉ:Sô´1, Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: 02923.3830101)

Mã số:900000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 GD Cần Thơ
Địa chỉ:Sô´2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều (ÐT: 0292.3825305)

Mã số:902080
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Xuân Khánh
Địa chỉ:Sô´207, Đường 30 Tháng 4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: 0292.3751003)

Mã số:902228
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 33
Địa chỉ:Sô´11 lộ 91B, Tổ 46, Khu vực 5, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3830362)

Mã số:902231
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 49
Địa chỉ:Sô´59, Đường 3 Tháng 2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3739475)

Mã số:901010
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chợ Cái Khế
Địa chỉ:Sô´90-92 B2, Đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3762645)

Mã số:902240
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu Chính Uỷ Thác
Địa chỉ:Sô´190E, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3839531)

Mã số:902233
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 90
Địa chỉ:Sô´320/13, Đường Trần Ngọc Quế, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3740893)

Mã số:901462
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 96
Địa chỉ:Sô´182/60, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3730710)

Mã số:902044
Bưu cục:Đại lý bưu điện Số 106
Địa chỉ:Sô´1/23, Đường Nguyễn Việt Hồng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều (ÐT: 3732103)

Mã số:900959
Bưu cục:Bưu cục Trung chuyển TC Cần Thơ
Địa chỉ:Sô´190E, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: 0888180959)

Mã số:900900
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Cần Thơ
Địa chỉ:Sô´2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều (ÐT: 0710.3813502)

Mã số:902490
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Khánh 1
Địa chỉ:Khu vực 6, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902491
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Khánh 2
Địa chỉ:Khu vực 3, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902492
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Khánh 3
Địa chỉ:Khu vực 5, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902493
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Khánh 4
Địa chỉ:Khu vực 1, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902494
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Khánh 5
Địa chỉ:Khu vực 2, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902087
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xuân Khánh 1
Địa chỉ:Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902088
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xuân Khánh 2
Địa chỉ:Sô´01, Đường Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902089
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xuân Khánh 3
Địa chỉ:Sô´A1, Đường Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902232
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 1
Địa chỉ:Sô´Dãy D, Đường 3/2, Khu chung cư 178, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902236
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 2
Địa chỉ:Đường Lộ 91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902237
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 3
Địa chỉ:Sô´209, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902238
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 4
Địa chỉ:Sô´215, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:902239
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 5
Địa chỉ:Sô´6, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901993
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Phú 1
Địa chỉ:Sô´32, Đường 30 Tháng 4, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901994
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Phú 2
Địa chỉ:Sô´01, Đường Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901864
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Lạc 1
Địa chỉ:Đường 30 Tháng 4, Phường An Lạc, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901671
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Hội 1
Địa chỉ:Sô´109, Đường Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901463
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Nghiệp 1
Địa chỉ:Sô´204, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901157
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Hòa 1
Địa chỉ:Sô´37, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901163
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Hòa 2
Địa chỉ:Sô´256/11, Ngõ 256, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901164
Bưu cục:Hòm thư Công cộng An Hòa 3
Địa chỉ:Sô´256/1, Ngõ 256, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901760
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân An 1
Địa chỉ:Sô´1, Đường Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901762
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân An 2
Địa chỉ:Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901763
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân An 3
Địa chỉ:Sô´4, Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901764
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân An 4
Địa chỉ:Đường Hai Bà Trưng, Khu trung tâm thương mại Nhà lồng cổ, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901765
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tân An 5
Địa chỉ:Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901354
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thới Bình 1
Địa chỉ:Sô´85, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901011
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cái Khế 1
Địa chỉ:Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901012
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cái Khế 2
Địa chỉ:Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901013
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cái Khế 3
Địa chỉ:Đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901014
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Cái Khế 4
Địa chỉ:Đường Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901737
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tổ phát thư CPN
Địa chỉ:Sô´02B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:900990
Bưu cục:Bưu cục Phát hành Báo chí PHBC Cần Thơ
Địa chỉ:Sô´500, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901740
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Cần Thơ
Địa chỉ:Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều (ÐT: 02923.814777)

Mã số:902480
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐTT Ninh Kiều
Địa chỉ:Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều (ÐT: )

Mã số:901120
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐTP CẦN THƠ
Địa chỉ:Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều (ÐT: 07103815666)

Mã số:902430
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu cục An Bình
Địa chỉ:Sô´159A/3, Tổ 1, Khu vực 1, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều (ÐT: 029233822500)

Mã số:902510
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 An Khánh
Địa chỉ:Sô´369, Đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều (ÐT: 02923822326)

Mã số:901745
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Cần Thơ
Địa chỉ:Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều (ÐT: 0710.3813512)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *