BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-Ô MÔN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CẦN THƠ-Ô MÔN

Mã số:904000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ô Môn
Địa chỉ:Sô´1, Đường Kim Đồng, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: 0292.3860910)

Mã số:904060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Thới
Địa chỉ:Khu vực Bình Phước, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn (ÐT: 3841111)

Mã số:904130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới Long
Địa chỉ:Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long, Quận Ô Môn (ÐT: 0292.3863100)

Mã số:904030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thới An
Địa chỉ:Khu vực Thới Trinh A, Phường Thới An, Quận Ô Môn (ÐT: 3862500)

Mã số:904120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Lạc
Địa chỉ:Khu vực Tân Thạnh, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn (ÐT: 3693228)

Mã số:904002
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 1
Địa chỉ:Sô´1/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:904003
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 2
Địa chỉ:Sô´1/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:904004
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 3
Địa chỉ:Đường 26 Tháng 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:904005
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 4
Địa chỉ:Khu vực 13, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:905500
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Long Hưng 1
Địa chỉ:Khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:904132
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Thới Long 1
Địa chỉ:Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:904121
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường Lạc 1
Địa chỉ:Khu vực Tân Quy, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:904064
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phước Thới 1
Địa chỉ:Khu vực Bình Lập, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:904065
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Phước Thới 2
Địa chỉ:Khu vực Bình Hưng, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:904018
Bưu cục:Đại lý bưu điện Châu Văn Liêm 4
Địa chỉ:Sô´523/6, Khu vực 4, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:904170
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐTT Ô Môn
Địa chỉ:Đường 26 Tháng 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: )

Mã số:905510
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Long Hưng
Địa chỉ:Sô´1866, Khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn (ÐT: 0292.3667111)

Mã số:904165
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Châu Văn Liêm
Địa chỉ:Sô´759/6, Khu vực 5, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn (ÐT: 0292.3667669)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *