BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-BẢO LẠC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-BẢO LẠC

Mã số:276200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Bảo Lạc
Địa chỉ:Khu II, Thị Trấn Bảo Lạc, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 0206.3870.229)

Mã số:276480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lũng Pán
Địa chỉ:Xóm Lũng Pán, Xã Huy Giáp, Huyện Bảo Lạc (ÐT: )

Mã số:276360
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Trị
Địa chỉ:Xóm Bản Khuông, Xã Hồng Trị, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 870660)

Mã số:276510
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hưng Đạo
Địa chỉ:Xóm Bản Riển, Xã Hưng Đạo, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 870354)

Mã số:276540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đình Phùng
Địa chỉ:Xóm Phiêng Chầu I, Xã Đình Phùng, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 857003)

Mã số:276440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Trường
Địa chỉ:Xóm Nà Đỏng, Xã Xuân Trường, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 839635)

Mã số:276340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bảo Toàn
Địa chỉ:Xóm Bản Rùng, Xã Bảo Toàn, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 839605)

Mã số:276220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khánh Xuân
Địa chỉ:Xóm Bản Phuồng, Xã Khánh Xuân, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 026870371)

Mã số:276270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thượng Hà
Địa chỉ:Xóm Phiêng Sỉnh, Xã Thượng Hà, Huyện Bảo Lạc (ÐT: )

Mã số:276570
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Lộ
Địa chỉ:Xóm Pù Mò, Xã Sơn Lộ, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 838685)

Mã số:276470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng An
Địa chỉ:Xóm Hoi Ngửa, Xã Hồng An, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 838680)

Mã số:276250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cô Ba
Địa chỉ:Xóm Nà Lủng, Xã Cô Ba, Huyện Bảo Lạc (ÐT: 839600)

Mã số:276325
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cốc Pàng
Địa chỉ:Xóm Nà Nộc, Xã Cốc Pàng, Huyện Bảo Lạc (ÐT: )

Mã số:276426
Bưu cục:Điểm BĐVHX phan thanh
Địa chỉ:Xóm Phiêng Dịt, Xã Phan Thanh, Huyện Bảo Lạc (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *