BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-HẠ LANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-HẠ LANG

 

Mã số:272200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Hạ Lang
Địa chỉ:Khu Phố Hạ Lang, Thị Trấn Thanh Nhật, Huyện Hạ Lang (ÐT: 0206.3830.233)

Mã số:272280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lý Quốc
Địa chỉ:Xóm Bằng Ca, Xã Lý Quốc, Huyện Hạ Lang (ÐT: 0263835401)

Mã số:272320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thắng Lợi
Địa chỉ:Xóm Bản Xà, Xã Thắng Lợi, Huyện Hạ Lang (ÐT: 837930)

Mã số:272430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Việt Chu
Địa chỉ:Xóm Nà Đắng, Xã Việt Chu, Huyện Hạ Lang (ÐT: 830303)

Mã số:272260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đồng Loan
Địa chỉ:Xóm Bản Lung, Xã Đồng Loan, Huyện Hạ Lang (ÐT: 99226404)

Mã số:272300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Minh Long
Địa chỉ:Xóm Nà Quản, Xã Minh Long, Huyện Hạ Lang (ÐT: 99226422)

Mã số:272230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quang Long
Địa chỉ:Xóm Lũng Luông Dưới, Xã Quang Long, Huyện Hạ Lang (ÐT: 830305)

Mã số:272540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thị Hoa
Địa chỉ:Xóm Phia Đán, Xã Thị Hoa, Huyện Hạ Lang (ÐT: 830313)

Mã số:272490
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thái Đức
Địa chỉ:Xóm Lũng Liêng, Xã Thái Đức, Huyện Hạ Lang (ÐT: 830438)

Mã số:272520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cô Ngân
Địa chỉ:Xóm Bản Nha, Xã Cô Ngân, Huyện Hạ Lang (ÐT: 837931)

Mã số:272390
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Lạc
Địa chỉ:Xóm Cô Cam, Xã An Lạc, Huyện Hạ Lang (ÐT: 830067)

Mã số:272370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Loan
Địa chỉ:Xóm Gia Lường, Xã Kim Loan, Huyện Hạ Lang (ÐT: 99626001)

Mã số:272460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Quý
Địa chỉ:Xóm Sang Chỉa, Xã Vịnh Quý, Huyện Hạ Lang (ÐT: 830264)

Mã số:272350
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Quang
Địa chỉ:Xóm Bản Mắn, Xã Đức Quang, Huyện Hạ Lang (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *