BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-QUẢNG UYÊN

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-QUẢNG UYÊN

Mã số:271500
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Quảng Uyên
Địa chỉ:Khu Hòa Bình, Thị Trấn Quảng Uyên, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 02063.820.033)

Mã số:271520
Bưu cục:Điểm BĐVHX Độc Lập
Địa chỉ:Xóm Pò Muồng, Xã Độc Lập, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820492)

Mã số:271540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Lăng
Địa chỉ:Xóm Khung Lủng, Xã Bình Lăng, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 837905)

Mã số:271580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Hưng
Địa chỉ:Xóm Đầu Cầu, Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820465)

Mã số:271610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phi Hải
Địa chỉ:Bản Quản II, Xã Phi Hải, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820007)

Mã số:271700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phúc Sen
Địa chỉ:Khu Tình Đông, Xã Phúc Sen, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 02633820033)

Mã số:271720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đoài Khôn
Địa chỉ:Xóm Bản Chang, Xã Đoài Khôn, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 837923)

Mã số:271740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chí Thảo
Địa chỉ:Khu Nà Rạc, Xã Chí Thảo, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820464)

Mã số:271910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Động
Địa chỉ:Khu Phố Đống Đa, Xã Ngọc Động, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820292)

Mã số:271820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tự Do
Địa chỉ:Xóm Pác Khuổi, Xã Tự Do, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820466)

Mã số:271990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hạnh Phúc
Địa chỉ:Xóm Bản Tin, Xã Hạnh Phúc, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 837922)

Mã số:271940
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hoàng Hải
Địa chỉ:Xóm Cốc Chia, Xã Hoàng Hải, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820443)

Mã số:271780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cai Bộ
Địa chỉ:Khu Phố Háng Cháu, Xã Cai Bộ, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820050)

Mã số:271850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Định
Địa chỉ:Xóm Phia Khao, Xã Hồng Định, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820506)

Mã số:271880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hồng Quang
Địa chỉ:Xóm Lũng Rỵ, Xã Hồng Quang, Huyện Quảng Uyên (ÐT: 820507)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *