BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-THÔNG NÔNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-THÔNG NÔNG

Mã số:275200
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thông Nông
Địa chỉ:Khu phố Háng Tháng, Thị Trấn Thông Nông, Huyện Thông Nông (ÐT: 02063.875.207)

Mã số:275220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đa Thông
Địa chỉ:Xóm Dẻ Rào, Xã Đa Thông, Huyện Thông Nông (ÐT: 875354)

Mã số:275260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Thông
Địa chỉ:Xóm Nà Vàng, Xã Lương Thông, Huyện Thông Nông (ÐT: 875301)

Mã số:275320
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vị Quang
Địa chỉ:Xóm Nà Lìn, Xã Vị Quang, Huyện Thông Nông (ÐT: 875309)

Mã số:275340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cần Yên
Địa chỉ:Xóm Chợ Cũ, Xã Cần Yên, Huyện Thông Nông (ÐT: 875308)

Mã số:275420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yên Sơn
Địa chỉ:Xóm Choọc Mòn, Xã Yên Sơn, Huyện Thông Nông (ÐT: 875310)

Mã số:275440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lương Can
Địa chỉ:Xóm Nà Chia, Xã Lương Can, Huyện Thông Nông (ÐT: 875213)

Mã số:275480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Lãng
Địa chỉ:Xóm Khuổi Heo, Xã Bình Lãng, Huyện Thông Nông (ÐT: 875306)

Mã số:275390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Động
Địa chỉ:Xóm Tàn Hạ, Xã Ngọc Động, Huyện Thông Nông (ÐT: 875313)

Mã số:275460
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thanh Long
Địa chỉ:Xóm Tắp Ná, Xã Thanh Long, Huyện Thông Nông (ÐT: 875303)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *