BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-TRÙNG KHÁNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG-TRÙNG KHÁNH

Mã số:272700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Trùng Khánh
Địa chỉ:Tổ 4, Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 02063.826.191)

Mã số:273170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thông Huề
Địa chỉ:Khu phố Thông Hòe, Xã Thông Huê, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 0263 605 230)

Mã số:272760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chí Viễn
Địa chỉ:Khu Pò Tấu, Xã Chí Viễn, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826140)

Mã số:272810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đàm Thủy
Địa chỉ:Thôn Bản Rạ, Xã Đàm Thủy, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826335)

Mã số:272850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đình Phong
Địa chỉ:Thôn Đỏng Luông, Xã Đình Phong, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826291)

Mã số:273120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đức Hồng
Địa chỉ:Xóm Đầu Cầu, Xã Đức Hồng, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826354)

Mã số:273000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lăng Hiếu
Địa chỉ:Xóm Đà Tiên, Xã Lăng Hiếu, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826311)

Mã số:272930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Khâm Thành
Địa chỉ:Xóm Nà Gọn, Xã Khâm Thành, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826315)

Mã số:272950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Nặm
Địa chỉ:Xóm Canh Cấp, Xã Phong Nậm, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826292)

Mã số:273230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đoài Côn
Địa chỉ:Xóm Nà Quang, Xã Đoài Côn, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )

Mã số:272880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Khê
Địa chỉ:Xóm Đỏng ỏi, Xã Ngọc Khê, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )

Mã số:272730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đình Minh
Địa chỉ:Thôn Phia Sách, Xã Đình Minh, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826010)

Mã số:273050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phong Châu
Địa chỉ:Xóm Thua Ma, Xã Phong Châu, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826853)

Mã số:273030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cảnh Tiên
Địa chỉ:Xóm Pác Rao, Xã Cảnh Tiên, Huyện Trùng Khánh (ÐT: 826015)

Mã số:272980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Chung
Địa chỉ:Xóm Cốc Chia, Xã Ngọc Chung, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )

Mã số:272716
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thân giáp
Địa chỉ:Tổ 1, Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )

Mã số:272717
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung phúc
Địa chỉ:Tổ 1, Thị Trấn Trùng Khánh, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )

Mã số:272718
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cao thăng
Địa chỉ:Thôn Lũng Gùng, Xã Cao Thăng, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )

Mã số:272719
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lăng yên
Địa chỉ:Xóm Pác Nà, Xã Lăng Yên, Huyện Trùng Khánh (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *