BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-CAO BẰNG

Mã số:274220
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Cao Bình
Địa chỉ:Khu Phố Cao Bình, Xã Hưng Đạo, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 0263.760.164)

Mã số:274070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Quang
Địa chỉ:Xóm Nà Mạ, Xã Vĩnh Quang, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 860039)

Mã số:274370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chu Trinh
Địa chỉ:Xóm Cốc Cằng, Xã Chu Trinh, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 850746)

Mã số:270000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Thị Xã Cao Bằng
Địa chỉ:Khu phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 02063.852.543)

Mã số:271130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngọc Xuân
Địa chỉ:Xóm Khau Cung, Phường Ngọc Xuân, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 856142)

Mã số:271160
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nà Cáp
Địa chỉ:Khu phố Đường Phai Khát Nà Ngần, Phường Sông Hiến, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 0206.3758.023)

Mã số:271250
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tân Giang
Địa chỉ:Tổ 4, Phường Tân Giang, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 02063.957.011)

Mã số:271070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Tam Trung
Địa chỉ:Khu phố Đường Pác Bó, Phường Sông Bằng, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 02063.850.821)

Mã số:271290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Duyệt Trung
Địa chỉ:Xóm Nà Danh, Xã Duyệt Trung, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 851742)

Mã số:271220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Chung
Địa chỉ:Xóm Tân An 2, Xã Hoà Chung, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 851741)

Mã số:271310
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đề Thám
Địa chỉ:Khu Đề Thám Ql3 Km5, Phường Đề Thám, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 02063.750.003)

Mã số:270900
Bưu cục:Bưu cục văn phòng Hệ 1 Cao Bằng
Địa chỉ:Khu phố Hoàng Văn Thụ, Phường Hợp Giang, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 0206.3852.470)

Mã số:271148
Bưu cục:Đại lý bưu điện Ngọc Xuân
Địa chỉ:Xóm Trúc 2, Xã Ngọc Xuân, Thị xã Cao Bằng (ÐT: 0263855013)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *