BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-HÒA VANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐÀ NẴNG-HÒA VANG

Mã số:556630
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Túy Loan
Địa chỉ:Thôn Túy Loan Đông, Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3846254)

Mã số:556690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Châu
Địa chỉ:Thôn Phong Nam, Xã Hoà Châu, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3670666)

Mã số:556560
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Bắc
Địa chỉ:Thôn Phò Nam, Xã Hoà Bắc, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3770267)

Mã số:556650
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Khương
Địa chỉ:Thôn Phú Sơn Tây, Xã Hoà Khương, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3784019)

Mã số:556521
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Ninh
Địa chỉ:Thôn Sơn Phước, Xã Hoà Ninh, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3791006)

Mã số:556540
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Liên
Địa chỉ:Thôn Quan Nam I, Xã Hoà Liên, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3730856)

Mã số:556580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Nhơn
Địa chỉ:Thôn Thái Lai, Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3780555)

Mã số:556610
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Phú
Địa chỉ:Thôn Hội Phước, Xã Hoà Phú, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3780222)

Mã số:556711
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Phước
Địa chỉ:Thôn Nhơn Thọ 1, Xã Hoà Phước , Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3670600)

Mã số:556671
Bưu cục:Điểm BĐVHX BĐ VHX Hòa Tiến
Địa chỉ:Thôn Dương Sơn, Xã Hoà Tiến, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3798779)

Mã số:556501
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Sơn
Địa chỉ:Thôn Xuân Phú, Xã Hoà Sơn, Huyện Hoà Vang (ÐT: 0236.3793202)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *