BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK GLONG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK GLONG

Mã số:642700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Đăk Glong
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Quảng Khê, Huyện Đắk Glong (ÐT: 02613540425)

Mã số:642710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ðak Ha
Địa chỉ:Thôn I, Xã Đắk Ha, Huyện Đắk Glong (ÐT: 02613540355)

Mã số:642758
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk R’Măng
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đắk R’Măng, Huyện Đắk Glong (ÐT: 02613540336)

Mã số:642720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Sơn
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Quảng Sơn, Huyện Đắk Glong (ÐT: 02613758047)

Mã số:642780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ðak Som
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Đắk Som, Huyện Đắk Glong (ÐT: 02613540357)

Mã số:642837
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đại lý Bưu điện Quảng Hoà 1
Địa chỉ:Thôn 8, Xã Quảng Hoà, Huyện Đắk Glong (ÐT: 02613707575)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *