BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK LẮK-BUÔN HỒ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK LẮK-BUÔN HỒ

Mã số:634700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thị Xã Buôn Hồ
Địa chỉ:Sô´156, Đường Hùng vương, Phường An Lạc, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 05003872102)

Mã số:634950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Drông
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Ea Drông, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 871989)

Mã số:634920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Blang
Địa chỉ:Thôn Tân Bình, Xã Ea Blang, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 871987)

Mã số:634900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đoàn Kết
Địa chỉ:Thôn Nhơn Bình 1, Xã Đoàn Kết, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 870755)

Mã số:634980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hà Lan
Địa chỉ:Thôn Quyết Tiến 1, Phường Thống Nhất, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 573800)

Mã số:635000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Siên
Địa chỉ:Thôn 2a, Xã Ea Siên, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 578505)

Mã số:635030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thuận
Địa chỉ:Thôn Bình Minh 1, Xã Bình Thuận, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 536119)

Mã số:635070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Bao
Địa chỉ:Thôn Tây Hà 6, Xã Cư Bao, Thị Xã Buôn Hồ (ÐT: 05003563555)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *