BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK LẮK-EA H’LEO

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK LẮK-EA H’LEO

Mã số:635600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ea Hleo
Địa chỉ:Khối 7, Thị trấn Ea Drăng, Huyện Ea H’Leo (ÐT: 050003777359)

Mã số:635740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Ral
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ea Ral, Huyện Ea H’Leo (ÐT: 779100)

Mã số:635710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Sol
Địa chỉ:Thôn Thái, Xã Ea Sol, Huyện Ea H’Leo (ÐT: 775555)

Mã số:635770
Bưu cục:Điểm BĐVHX VHX Ea Hleo
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ea H’Leo, Huyện Ea H’Leo (ÐT: 773500)

Mã số:635790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Mốt
Địa chỉ:Thôn 4a, Xã Cư Mốt, Huyện Ea H’Leo (ÐT: 774104)

Mã số:635840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Wy
Địa chỉ:Thôn 2a, Xã Ea Wy, Huyện Ea H’Leo (ÐT: 774101)

Mã số:635810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Khal
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ea Khăi, Huyện Ea H’Leo (ÐT: 778490)

Mã số:635670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Hiao
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ea Hiao, Huyện Ea H’Leo (ÐT: 773010)

Mã số:635880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Nam
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Ea Nam, Huyện Ea H’Leo (ÐT: 774500)

Mã số:635936
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư AMung
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Cư A Mung, Huyện Ea H’Leo (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *