BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK LẮK-EA SÚP

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK LẮK-EA SÚP

Mã số:636300
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ea Súp
Địa chỉ:Sô´103, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Ea Súp, Huyện Ea Súp (ÐT: 02623688499)

Mã số:636440
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ya Tờ Mốt
Địa chỉ:Thôn 8, Xã Ya Tờ Mốt, Huyện Ea Súp (ÐT: 688003)

Mã số:636420
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia JLơi
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Ia JLơi, Huyện Ea Súp (ÐT: 688030)

Mã số:636470
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Bung
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Ea Bung, Huyện Ea Súp (ÐT: 02623688090)

Mã số:636390
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Rốk
Địa chỉ:Thôn 7, Xã Ea RốK, Huyện Ea Súp (ÐT: 0262 3688008)

Mã số:636340
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Lê
Địa chỉ:Thôn 5, Xã Ea Lê, Huyện Ea Súp (ÐT: 02623688067)

Mã số:636500
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Mlan
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Cư M’lan, Huyện Ea Súp (ÐT: 02623688469)

Mã số:636370
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Kbang
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Cư K’Bang, Huyện Ea Súp (ÐT: 02623502488)

Mã số:636441
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trung Đoàn 737
Địa chỉ:Thôn 4 , Đội 5, Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp (ÐT: 3660515)

Mã số:636442
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia RVê
Địa chỉ:Thôn 4, đội 5, Xã Ia Rvê, Huyện Ea Súp (ÐT: 660516)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *