BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK LẮK-KRÔNG ANA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK LẮK-KRÔNG ANA

Mã số:636600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Krông Ana
Địa chỉ:Tổ DP 5, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông ANa (ÐT: 05003637111)

Mã số:636620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Dur Kmal
Địa chỉ:Buôn Dur 1, Xã Dur Kmăl, Huyện Krông ANa (ÐT: 637410)

Mã số:636641
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Bông
Địa chỉ:Thôn Hòa Tây, Xã Ea Bông, Huyện Krông ANa (ÐT: 650577)

Mã số:636640
Bưu cục:Điểm BĐVHX EaNa
Địa chỉ:Thôn Tân Tiến, Xã Ea Na, Huyện Krông ANa (ÐT: 05003638555)

Mã số:636866
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hòa
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Bình Hoà, Huyện Krông ANa (ÐT: )

Mã số:636870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Điền
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Quảng Điền, Huyện Krông ANa (ÐT: 630002)

Mã số:636880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Băng A Drênh
Địa chỉ:Thôn Ea Bring, Xã Băng A Drênh, Huyện Krông ANa (ÐT: 635401)

Mã số:636830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đray Sáp
Địa chỉ:Thôn Eana, Xã Đray Sáp, Huyện Krông ANa (ÐT: 05003638699)

Mã số:636612
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trường THPT Krông Ana
Địa chỉ:Khối V, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông ANa (ÐT: )

Mã số:636611
Bưu cục:Hòm thư Công cộng 141 Nguyễn Tất Thành
Địa chỉ:Khối V, Thị Trấn Buôn Trấp, Huyện Krông ANa (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *