BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK LẮK-M’ĐRẮK

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK LẮK-M’ĐRẮK

Mã số:633900
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 M’ðrak
Địa chỉ:Khối 11, Thị Trấn M’ĐRắK, Huyện M’Đrắk (ÐT: 05003731315)

Mã số:634110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Króa
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Cư Kroá, Huyện M’Đrắk (ÐT: 731040)

Mã số:634050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Lai
Địa chỉ:Thôn 10, Xã Ea Lai, Huyện M’Đrắk (ÐT: 731584)

Mã số:634000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Prao
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Cư Prao, Huyện M’Đrắk (ÐT: 731093)

Mã số:634070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Krông Jing
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Krông Jing, Huyện M’Đrắk (ÐT: 731035)

Mã số:634170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Trang
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ea Trang, Huyện M’Đrắk (ÐT: 731053)

Mã số:634150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cư Mta
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Cư M’Ta, Huyện M’Đrắk (ÐT: 731056)

Mã số:633980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Mlây
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ea H’Mlay, Huyện M’Đrắk (ÐT: 737119)

Mã số:634130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Krông Á
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Krông A’, Huyện M’Đrắk (ÐT: 731051)

Mã số:633901
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Riêng
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ea Riêng, Huyện M’Đrắk (ÐT: 737043)

Mã số:633960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ea Mdoal
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Ea M’Doal, Huyện M’Đrắk (ÐT: 737118)

Mã số:634020
Bưu cục:Điểm BĐVHX EaPil
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Ea Pil, Huyện M’Đrắk (ÐT: 05003721916)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *