BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK SONG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-ĐẮK SONG

Mã số:641600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ðak Song
Địa chỉ:Tổ 2, Thị trấn Đức An, Huyện Đắk Song (ÐT: 02613710154)

Mã số:641601
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Bình 1
Địa chỉ:Thôn 10, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song (ÐT: 02613710258)

Mã số:641772
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nam Bình 2
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Nam Bình, Huyện Đắk Song (ÐT: 02613710678)

Mã số:641630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ðak Mol
Địa chỉ:Thôn 3a 3, Xã Đắk Môl, Huyện Đắk Song (ÐT: 02613742630)

Mã số:641660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thuận Hạnh
Địa chỉ:Thôn Thuận Lợi, Xã Thuận Hạnh, Huyện Đắk Song (ÐT: 02613718094)

Mã số:641683
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đăk N’Drung
Địa chỉ:Thôn Đắk Knual, Xã Đắk NDRung, Huyện Đắk Song (ÐT: 02613713246)

Mã số:641710
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trường Xuân
Địa chỉ:Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song (ÐT: 02613715001)

Mã số:641680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nâm N’Jang
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Nâm N’Jang, Huyện Đắk Song (ÐT: 02613713004)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *