BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-GIA NGHĨA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐẮK NÔNG-GIA NGHĨA

Mã số:640000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Ðăk Nông
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 02613546111)

Mã số:640900
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 Hệ 1 Đắk Nông
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 02613545164)

Mã số:641129
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bưu điện 23 tháng 3
Địa chỉ:Tổ 2, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 02613547757)

Mã số:641190
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Gia Nghĩa
Địa chỉ:Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 02613543218)

Mã số:641025
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC Đắc Nông
Địa chỉ:Sô´25, Tổ Dân phố 1, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 02613545162)

Mã số:641090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Quảng Thành
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Quảng Thành, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 02613545325)

Mã số:641100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa Trung
Địa chỉ:Tổ 5, Phường Nghĩa Trung, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 02613543934)

Mã số:641150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk R’Moan
Địa chỉ:Thôn Tân Hòa, Xã Đắk R’Moan, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 02613707220)

Mã số:641185
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐT Đắk Nông
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thị xã Gia Nghĩa (ÐT: 02613919191)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *