BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG ẢNG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐIỆN BIÊN-MƯỜNG ẢNG

Mã số:384800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mường Ảng
Địa chỉ:Tổ 7, Thị Trấn Mường Ẳng, Huyện Mường Ảng (ÐT: 02153865103)

Mã số:382790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Đăng
Địa chỉ:Bản Đăng, Xã Mường Đăng, Huyện Mường Ảng (ÐT: 0916957936)

Mã số:382890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ẳng Tở
Địa chỉ:Bản Cha Cuông, Xã Ẳng Tở, Huyện Mường Ảng (ÐT: 01693380703)

Mã số:382920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Búng Lao
Địa chỉ:Bản Quyết Tiến, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng (ÐT: 0949407226)

Mã số:382870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ẳng Nưa
Địa chỉ:Bản Tin Tốc, Xã Ẳng Nưa, Huyện Mường Ảng (ÐT: 0977602581)

Mã số:382820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ẳng Cang
Địa chỉ:Bản Kéo, Xã Ẳng Cang, Huyện Mường Ảng (ÐT: 01666060715)

Mã số:382960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mường Lạn
Địa chỉ:Bản Lạn, Xã Mường Lạn, Huyện Mường Ảng (ÐT: 01262393868)

Mã số:385060
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Lao
Địa chỉ:Bản Lao, Xã Xuân Lao, Huyện Mường Ảng (ÐT: 0943038628)

Mã số:385020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Năm Lịch
Địa chỉ:Bản Lịch Cang, Xã Nặm Lịch, Huyện Mường Ảng (ÐT: 01692282781)

Mã số:385040
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ngối Cáy
Địa chỉ:Bản Cáy, Xã Ngối Cáy, Huyện Mường Ảng (ÐT: 0911212361)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *