BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-CẨM MỸ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-CẨM MỸ

Mã số:816101
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Bảo
Địa chỉ:Ấp Tân Mỹ, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 0613719191)

Mã số:816110
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Bảo Bình
Địa chỉ:Ấp Tân Bảo, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 0251 3718350)

Mã số:816150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Tây
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Xuân Tây, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 02513749049)

Mã số:816130
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sông Ray
Địa chỉ:Ấp Suối Nhát, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 0251 3712001)

Mã số:816190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lâm San
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Lâm San, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 0251 3713008)

Mã số:816210
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Quế
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Xuân Quế, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 02513720333)

Mã số:816290
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Mỹ
Địa chỉ:Ấp Láng Lớn, Xã Xuân Mỹ, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 02513730005)

Mã số:816100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Cẩm Mỹ
Địa chỉ:Ấp Suối Râm, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 0251 3878737)

Mã số:816111
Bưu cục:Đại lý bưu điện Bảo Bình
Địa chỉ:Ấp Tân Bảo, Xã Bảo Bình, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 718169)

Mã số:816272
Bưu cục:Đại lý bưu điện Nhân Nghĩa
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: )

Mã số:816105
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước ĐLBĐ Xuân Bảo
Địa chỉ:Ấp Nam Hà, Xã Xuân Bảo, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: )

Mã số:816221
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước ĐLBĐ Sông Nhạn
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Sông Nhạn, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: )

Mã số:816241
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước ĐL Xuân Đường
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Xuân Đường, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: )

Mã số:816259
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thừa Đức
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Thừa Đức, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 0251 3710006)

Mã số:816274
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước Đại Lý Bưu Điện Nhân Nghĩa
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: )

Mã số:816184
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước UBND Xã Sông Ray
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Sông Ray, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: )

Mã số:816147
Bưu cục:Điểm BĐVHX Xuân Đông
Địa chỉ:Ấp Bể Bạc, Xã Xuân Đông, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 0251 3749002)

Mã số:816275
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nhân Nghĩa
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Nhân Nghĩa, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 0251 3798083)

Mã số:816233
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sông Nhạn
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Sông Nhạn, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 0251 3701007)

Mã số:816333
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước Trạm Viễn thông Long Giao
Địa chỉ:Ấp Suối Râm, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: )

Mã số:816334
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Giao
Địa chỉ:Sô´QL 56, Ấp Suối Râm, Xã Long Giao, Huyện Cẩm Mỹ (ÐT: 02513878737)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *