BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-NHƠN TRẠCH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-NHƠN TRẠCH

Mã số:815860
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Đại Phước
Địa chỉ:Ấp Phước Lý, Xã Đại Phước, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 02513581600)

Mã số:815900
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Thạnh
Địa chỉ:Ấp I, Xã Phú Thạnh, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 0251518212)

Mã số:815980
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thanh
Địa chỉ:Ấp Thanh Minh, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 025113 519139)

Mã số:815920
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Khu Công Nghiệp
Địa chỉ:Ấp Iv, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 02513560020)

Mã số:815921
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiệp Phước
Địa chỉ:Ấp Iv, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 02513549867)

Mã số:815923
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hiệp Phước 3
Địa chỉ:Ấp IV, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 84867)

Mã số:815930
Bưu cục:Đại lý bưu điện Hiệp Phước 1
Địa chỉ:Ấp III, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 848111)

Mã số:815800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Nhơn Trạch
Địa chỉ:Ấp Xóm Hố, Xã Phú Hội, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 02513521299)

Mã số:815810
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phước Thiền
Địa chỉ:Ấp Trầu, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 02513848838)

Mã số:815960
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Thọ
Địa chỉ:Ấp Iv, Xã Long Thọ, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 02513572008)

Mã số:816010
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phước Khánh
Địa chỉ:Ấp I, Xã Phước Khánh, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 02513519010)

Mã số:815880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Đông
Địa chỉ:Ấp Giồng Ông Đông, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 0251518556)

Mã số:815850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Long Tân
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Tuy, Xã Long Tân , Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 02513521500)

Mã số:815806
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phước Thiền 2
Địa chỉ:Ấp Chợ, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 549556)

Mã số:815983
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước Tram VT xã Vĩnh Thanh
Địa chỉ:Ấp Thành Công, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: )

Mã số:816002
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước UBND xã Phước An
Địa chỉ:Ấp Bào Bông, Xã Phước An, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: )

Mã số:815873
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước UBND xã Phú Hữu
Địa chỉ:Ấp Cát Lái, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: )

Mã số:815913
Bưu cục:Đại lý bưu điện Phú Thạnh 1
Địa chỉ:Ấp Ii, Xã Phú Thạnh, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: )

Mã số:816030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Hữu
Địa chỉ:Ấp Câu Kê, Xã Phú Hữu, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 02513 581009)

Mã số:815955
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Tòa nhà IDICO
Địa chỉ:Khu Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: )

Mã số:815954
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 KHL Nhơn Trạch
Địa chỉ:Khu Khu công nghiệp Nhơn Trạch 5, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch (ÐT: 0937114136)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *