BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-VĨNH CỬU

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG NAI-VĨNH CỬU

Mã số:815000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Vĩnh Cửu
Địa chỉ:Khu phố 5, Thị Trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513861013)

Mã số:815150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Bình
Địa chỉ:Ấp Bình Phước, Xã Tân Bình, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513965001)

Mã số:815110
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Thạnh Phú
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513971800)

Mã số:815070
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Vĩnh Tân
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Vĩnh Tân, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513861012)

Mã số:815140
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Lợi
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Bình Lợi, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513971007)

Mã số:815050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân An
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Tân An, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513928088)

Mã số:815160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Hoà
Địa chỉ:Ấp Bình Thạch, Xã Bình Hoà, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513970011)

Mã số:815170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mã Đà
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513860073)

Mã số:815090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thiện Tân
Địa chỉ:Ấp 7, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513928087)

Mã số:815190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hiếu Liêm
Địa chỉ:Ấp 3, Xã Hiếu Liêm, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513929009)

Mã số:815171
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bờ Hào
Địa chỉ:Ấp 5, Xã Mã Đà, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: )

Mã số:815020
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Lý
Địa chỉ:Ấp Lý Lịch 1, Xã Phú Lý, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513862001)

Mã số:815043
Bưu cục:Điểm BĐVHX Trị An
Địa chỉ:Ấp 1, Xã Trị An, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 02513929001)

Mã số:815100
Bưu cục:Hòm thư Công cộng UBND Xã Thiện Tân
Địa chỉ:Ấp 6, Xã Thiện Tân, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: )

Mã số:815059
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Trước Trạm Viễn thông Tân An
Địa chỉ:Ấp 2, Xã Tân An, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: )

Mã số:815135
Bưu cục:Đại lý bưu điện Dai Ly Buu dien Thanh Phu 1
Địa chỉ:Sô´819B, Ấp 2, Xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu (ÐT: 0909396376)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *