BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-CAO LÃNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-CAO LÃNH

Mã số:871000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Thành phố Cao Lãnh
Địa chỉ:Sô´85, Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh (ÐT: 851301)

Mã số:871100
Bưu cục:Kiốt bưu điện Trần Quốc Toản
Địa chỉ:Sô´1472, Đường Quốc lộ 30, Khóm 3, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh (ÐT: 891300)

Mã số:871070
Bưu cục:Kiốt bưu điện Mỹ Tân
Địa chỉ:Sô´144, Đường Mai Văn Khải (Ấp 3), Xã Mỹ Tân, Thành Phố Cao Lãnh (ÐT: 853172)

Mã số:871200
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phường Sáu
Địa chỉ:Sô´1020, Đường Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành Phố Cao Lãnh (ÐT: 02773 881997)

Mã số:871150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thuận Tây
Địa chỉ:Sô´Tổ 4, Ấp Tân Dân, Xã Tân Thuận Tây, Thành Phố Cao Lãnh (ÐT: 891600)

Mã số:871160
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thuận Đông
Địa chỉ:Sô´228 Tổ 6, Ấp Đông Thạnh, Xã Tân Thuận Đông, Thành Phố Cao Lãnh (ÐT: 898001)

Mã số:871280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tịnh Thới
Địa chỉ:Sô´68 Tổ 2, Ấp Tịnh Long, Xã Tịnh Thới, Thành Phố Cao Lãnh (ÐT: 881990)

Mã số:871120
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa An
Địa chỉ:Sô´96 Tổ 3, Ấp Đông Bình, Xã Hoà An, Thành Phố Cao Lãnh (ÐT: 858917)

Mã số:871071
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Tân
Địa chỉ:Sô´50, Đường Mai Văn Khải (Ấp 2), Xã Mỹ Tân, Thành Phố Cao Lãnh (ÐT: 856682)

Mã số:871090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Ngãi
Địa chỉ:Ấp 2 (tổ 07 Đến Tổ 12), Xã Mỹ Ngãi, Thành Phố Cao Lãnh (ÐT: 891604)

Mã số:871111
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Phường 11
Địa chỉ:Sô´16-17, Đường Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh (ÐT: 892000)

Mã số:870900
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Đồng Tháp
Địa chỉ:Sô´83-85, Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh (ÐT: 852173)

Mã số:871165
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Thuận Đông 2
Địa chỉ:Sô´Tổ 16, Ấp Đông Định, Xã Tân Thuận Đông, Thành Phố Cao Lãnh (ÐT: 899501; 899502)

Mã số:870000
Bưu cục:Bưu cục cấp 1 GD Cấp 1 Đồng Tháp
Địa chỉ:Sô´85, Đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành Phố Cao Lãnh (ÐT: 852173)

Mã số:871053
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Trà
Địa chỉ:Sô´Tổ 5, Đường Mai Văn Khải (Ấp 3), Xã Mỹ Trà, Thành Phố Cao Lãnh (ÐT: 875685; 875686)

Mã số:871130
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP TTTP CAO LÃNH
Địa chỉ:Đường Nguyễn Huệ, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh (ÐT: )

Mã số:871035
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 HCC ĐỒNG THÁP
Địa chỉ:Sô´27, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh (ÐT: 0673876899)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *