BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-CHÂU THÀNH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-ĐỒNG THÁP-CHÂU THÀNH


Mã số:873860
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Nha Mân
Địa chỉ:Ấp Tân Bình, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành (ÐT: 620173)

Mã số:873870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Nhuận Đông
Địa chỉ:Ấp Tân Bình, Xã Tân Nhuận Đông, Huyện Châu Thành (ÐT: 621026)

Mã số:873940
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Hòa Tân
Địa chỉ:Ấp Hòa Bình, Xã Hoà Tân, Huyện Châu Thành (ÐT: 625135)

Mã số:873850
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Hiệp
Địa chỉ:Ấp An Hòa, Xã An Hiệp, Huyện Châu Thành (ÐT: 612001)

Mã số:873941
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hòa Tân
Địa chỉ:Ấp Hòa Quới, Xã Hoà Tân, Huyện Châu Thành (ÐT: 625479)

Mã số:873890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú Trung
Địa chỉ:Ấp Tân Phú, Xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành (ÐT: 629001)

Mã số:873910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Phú
Địa chỉ:Ấp Tân Hòa, Xã Tân Phú, Huyện Châu Thành (ÐT: 629480)

Mã số:873930
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Khánh
Địa chỉ:Ấp An Ninh, Xã An Khánh, Huyện Châu Thành (ÐT: 841700)

Mã số:873950
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Phú Thuận
Địa chỉ:Ấp Phú Thạnh, Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành (ÐT: 610708)

Mã số:873830
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Nhơn
Địa chỉ:Ấp An Hòa, Xã An Nhơn, Huyện Châu Thành (ÐT: )

Mã số:873886
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tân Bình
Địa chỉ:Ấp Phú An, Xã Tân Bình, Huyện Châu Thành (ÐT: 626001)

Mã số:873905
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Long
Địa chỉ:Ấp Phú Hội Xuân, Xã Phú Long, Huyện Châu Thành (ÐT: 618001)

Mã số:873970
Bưu cục:Bưu cục văn phòng VP BĐH CHÂU THÀNH
Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 80 (khóm Phú Hưng), Thị Trấn Cái Tàu Hạ, Huyện Châu Thành (ÐT: )

Mã số:873927
Bưu cục:Đại lý bưu điện Đại lý Bưu Điện Phú Hựu
Địa chỉ:Sô´Ấp Phú Bìn, Ấp Phú Hưng, Xã Phú Hựu, Huyện Châu Thành (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *