BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ PƯH

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-CHƯ PƯH

Mã số:605050
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Chư Pưh
Địa chỉ:Thôn Hòa Tín, Thị Trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh (ÐT: 02693850043)

Mã số:604990
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Dreng
Địa chỉ:Làng Tung Dao, Xã Ia Dreng, Huyện Chư Pưh (ÐT: 850374)

Mã số:605000
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Hrú
Địa chỉ:Thôn Phú Quang, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh (ÐT: 3763236)

Mã số:605080
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Phang
Địa chỉ:Thôn Hòa Lộc, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh (ÐT: 850375)

Mã số:605100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Le
Địa chỉ:Thôn Phú An, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh (ÐT: 3870001)

Mã số:605136
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Hla
Địa chỉ:Làng Tai Pêr, Xã Ia Hla, Huyện Chư Pưh (ÐT: 767067)

Mã số:607204
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Chư Don
Địa chỉ:Làng Pleii Thơh Ga A, Xã Chư Don, Huyện Chư Pưh (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *