BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-K’BANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-K’BANG

Mã số:602600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kbang
Địa chỉ:Sô´40, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn K’Bang, Huyện K’Bang (ÐT: 02693880177)

Mã số:602680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơn Lang
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Sơn Lang, Huyện K’Bang (ÐT: 838055)

Mã số:602630
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đông
Địa chỉ:Thôn 6, Xã Đông, Huyện K’Bang (ÐT: 834339)

Mã số:602840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Nghĩa An
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Nghĩa An, Huyện K’Bang (ÐT: 834301)

Mã số:602700
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đăk Rong
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Đăk Rong, Huyện K’Bang (ÐT: 838226)

Mã số:602850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Tơ Tung
Địa chỉ:Bản 7, Xã Tơ Tung, Huyện K’Bang (ÐT: 838120)

Mã số:602890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kông Lơng Khơng
Địa chỉ:Thôn 9, Xã Kông Lơng Khơng, Huyện K’Bang (ÐT: 838141)

Mã số:602910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kông Bờ La
Địa chỉ:Làng Groi, Xã Kông Bờ La, Huyện K’Bang (ÐT: 838221)

Mã số:602820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đăk Hlơ
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Đắk HLơ, Huyện K’Bang (ÐT: 834940)

Mã số:602770
Bưu cục:Điểm BĐVHX Krong
Địa chỉ:Thôn 2, Xã KRong, Huyện K’Bang (ÐT: 838231)

Mã số:602660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sơ Pai
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Sơ Pai, Huyện K’Bang (ÐT: 838056)

Mã số:602810
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kon Pne
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Kon Pne, Huyện K’Bang (ÐT: 099459001)

Mã số:602740
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lơ Ku
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Lơ Ku, Huyện K’Bang (ÐT: 580090)

Mã số:602934
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Đăk SMar
Địa chỉ:Làng Cam, Xã Đắk Smar, Huyện K’Bang (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *