BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-KÔNG CHRO

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-KÔNG CHRO

Mã số:605700
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Kông Chro
Địa chỉ:Sô´215, Đường Nguyễn Huệ, Thị Trấn Kông Chro, Huyện Kông Chro (ÐT: 02693835343)

Mã số:605790
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kông Yang
Địa chỉ:Thôn 4, Xã Kong Yang, Huyện Kông Chro (ÐT: 835428)

Mã số:605850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yang Trung
Địa chỉ:Thôn 9, Xã Yang Trung, Huyện Kông Chro (ÐT: 835444)

Mã số:605810
Bưu cục:Điểm BĐVHX An Trung
Địa chỉ:Thôn 6, Xã An Trung, Huyện Kông Chro (ÐT: 835497)

Mã số:605870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chơ Long
Địa chỉ:Làng Klăk, Xã Chơ Long, Huyện Kông Chro (ÐT: 835308)

Mã số:605720
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ya Ma
Địa chỉ:Làng Tnùng 2, Xã Ya Ma, Huyện Kông Chro (ÐT: 835616)

Mã số:605730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Sró
Địa chỉ:Làng Quel, Xã SRó, Huyện Kông Chro (ÐT: 838216)

Mã số:605890
Bưu cục:Điểm BĐVHX Yang Nam
Địa chỉ:Làng Rơng, Xã Yang Nam, Huyện Kông Chro (ÐT: 838212)

Mã số:605830
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chư Krey
Địa chỉ:Làng Sơ Rơn, Xã Chư Krey, Huyện Kông Chro (ÐT: )

Mã số:605780
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Tờ Pang
Địa chỉ:Làng Brăng, Xã Đăk Tơ Pang, Huyện Kông Chro (ÐT: )

Mã số:605760
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Sông
Địa chỉ:Làng Kchăng, Xã Đắk Song, Huyện Kông Chro (ÐT: )

Mã số:605924
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đak Pling
Địa chỉ:Làng Mèo Lớn, Xã Đak Pling, Huyện Kông Chro (ÐT: )

Mã số:605947
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Đăk Pơ Pho
Địa chỉ:Làng Xúc Rờn S, Xã Đắk Pơ Pho, Huyện Kông Chro (ÐT: )

Mã số:605937
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Đăk Kơ Ning
Địa chỉ:Làng Nhang Lớn, Xã Đắk Cơ Ninh, Huyện Kông Chro (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *