BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-KRÔNG PA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-KRÔNG PA

Mã số:606000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Krông Pa
Địa chỉ:Sô´08, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phú Túc, Huyện Krông Pa (ÐT: 02693853156)

Mã số:606130
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ia Siêm
Địa chỉ:Thôn Chợ, Xã Ia Rsươm, Huyện Krông Pa (ÐT: 859001)

Mã số:606190
Bưu cục:Điểm BĐVHX Phú Cần
Địa chỉ:Thôn Đông Hưng, Xã Phú Cần, Huyện Krông Pa (ÐT: 853523)

Mã số:606210
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chư Ngọc
Địa chỉ:Thôn 7/3, Xã Chư Ngọc, Huyện Krông Pa (ÐT: 853411)

Mã số:606110
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Rsai
Địa chỉ:Thôn Tân Lập, Xã Ia Rsai, Huyện Krông Pa (ÐT: 859073)

Mã số:606030
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Mláh
Địa chỉ:Thôn Hòa Mỹ, Xã Ia Mlah, Huyện Krông Pa (ÐT: 3559001)

Mã số:606070
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chư Gu
Địa chỉ:Buôn Ma Tập đoàn 7, Xã Chư Gu, Huyện Krông Pa (ÐT: 853408)

Mã số:606090
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chư Rcăm
Địa chỉ:Thôn Xóm Mới, Xã Chư Rcăm, Huyện Krông Pa (ÐT: 859072)

Mã số:606270
Bưu cục:Điểm BĐVHX Krông Năng
Địa chỉ:Buôn Tối, Xã Krông Năng, Huyện Krông Pa (ÐT: )

Mã số:606250
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Dreh
Địa chỉ:Buôn Trinh, Xã Ia Dreh, Huyện Krông Pa (ÐT: 553246)

Mã số:606170
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chư Drăng
Địa chỉ:Buôn Hli Ớt, Xã Chư Drăng, Huyện Krông Pa (ÐT: 553244)

Mã số:606150
Bưu cục:Điểm BĐVHX Uar
Địa chỉ:Tổ Điểm 11, Xã Uar, Huyện Krông Pa (ÐT: 859208)

Mã số:606050
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đất Bằng
Địa chỉ:Buôn Ama Hleo, Xã Đất Bằng, Huyện Krông Pa (ÐT: 553245)

Mã số:606230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Rmok
Địa chỉ:Buôn Ma Dan, Xã Ia Rmok, Huyện
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *