BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-LA GRAI

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-LA GRAI

Mã số:603400
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ia Grai
Địa chỉ:Sô´275, Đường Hùng Vương, Thị Trấn Ia Kha, Huyện Ia Grai (ÐT: 02693844327)

Mã số:603510
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Chư Nghé
Địa chỉ:Làng Tung Breng, Xã Ia Krai, Huyện Ia Grai (ÐT: 02693840701)

Mã số:603450
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Yok
Địa chỉ:Thôn Lập Thành, Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai (ÐT: 841112)

Mã số:603451
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Sao
Địa chỉ:Làng Ó, Xã Ia Sao, Huyện Ia Grai (ÐT: 841259)

Mã số:603480
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Hrung
Địa chỉ:Thôn Thanh Hà 2, Xã Ia Hrung, Huyện Ia Grai (ÐT: 844650)

Mã số:603600
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Pếch
Địa chỉ:Làng O Pếch, Xã Ia Pếch, Huyện Ia Grai (ÐT: 844645)

Mã số:603580
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Chĩa
Địa chỉ:Làng Beng, Xã Ia Chĩa, Huyện Ia Grai (ÐT: 844808)

Mã số:603511
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Krái
Địa chỉ:Làng Doch Krúe, Xã Ia Krai, Huyện Ia Grai (ÐT: 840747)

Mã số:603531
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Tô
Địa chỉ:Thôn 1, Xã Ia Tô, Huyện Ia Grai (ÐT: 844561)

Mã số:603430
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Dêr
Địa chỉ:Làng Blang 1, Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai (ÐT: 871821)

Mã số:603561
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia O
Địa chỉ:Làng O, Xã Ia O, Huyện Ia Grai (ÐT: 840112)

Mã số:603621
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Khai
Địa chỉ:Làng Dyang Blo, Xã Ia Khai, Huyện Ia Grai (ÐT: 840637)

Mã số:603560
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Sê San 4
Địa chỉ:Làng Tăng, Xã Ia O, Huyện Ia Grai (ÐT: 840001)

Mã số:603647
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Grăng
Địa chỉ:Làng Mèo, Xã Ia Grăng, Huyện Ia Grai (ÐT: 863965)

Mã số:603671
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Ia Bă
Địa chỉ:Thôn Phù Tiên, Xã Ia Bă, Huyện Ia Grai (ÐT: )

Mã số:603693
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Ia Yok
Địa chỉ:Thôn Tân Hợp, Xã Ia Yok, Huyện Ia Grai (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *