BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-LA PA

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-LA PA

Mã số:606600
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Ia Pa
Địa chỉ:Thôn Blôm, Xã Kim Tân, Huyện Ia Pa (ÐT: 02693655005)

Mã số:606710
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Ia Mrơn
Địa chỉ:Thôn Ama Rin 1, Xã Ia Ma Rơn, Huyện Ia Pa (ÐT: 3655307)

Mã số:606670
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Broái
Địa chỉ:Thôn Buôn Broái, Xã Ia Broái, Huyện Ia Pa (ÐT: 652508)

Mã số:606660
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Tul
Địa chỉ:Thôn Bôn Biah A, Xã Ia Tul, Huyện Ia Pa (ÐT: 3881048)

Mã số:606690
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Trok
Địa chỉ:Thôn Quý Đức, Xã Ia Trok, Huyện Ia Pa (ÐT: 3656134)

Mã số:606680
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ia Kdăm
Địa chỉ:Thôn Plơi Toan 1, Xã Ia K’Đăm, Huyện Ia Pa (ÐT: 3881050)

Mã số:606730
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chư Mố
Địa chỉ:Thôn Ama Lim 1, Xã Chư Mố, Huyện Ia Pa (ÐT: 3881049)

Mã số:606640
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kim Tân
Địa chỉ:Thôn 2, Xã Kim Tân, Huyện Ia Pa (ÐT: 3655175)

Mã số:606620
Bưu cục:Điểm BĐVHX Chư Răng
Địa chỉ:Thôn Bình Tây, Xã Chư Răng, Huyện Ia Pa (ÐT: 857754)

Mã số:606601
Bưu cục:Điểm BĐVHX Pờ Tó
Địa chỉ:Thôn 3, Xã Pờ Tó, Huyện Ia Pa (ÐT: 857782)

Mã số:606615
Bưu cục:Đại lý bưu điện Pờ Tó
Địa chỉ:Thôn Chư Gu, Xã Pờ Tó, Huyện Ia Pa (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *