BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-MANG YANG

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-GIA LAI-MANG YANG

Mã số:602100
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Mang Yang
Địa chỉ:Tổ 5, Thị Trấn Kon Dơng, Huyện Mang Yang (ÐT: 02693839001)

Mã số:602240
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kon Thụp
Địa chỉ:Làng Đê Chũk, Xã Kon Thụp, Huyện Mang Yang (ÐT: 3895506)

Mã số:602170
Bưu cục:Điểm BĐVHX A Yun
Địa chỉ:Thôn 1, Xã A Yun, Huyện Mang Yang (ÐT: 3795001)

Mã số:602141
Bưu cục:Điểm BĐVHX Hra
Địa chỉ:Thôn Phú Yên, Xã H Ra, Huyện Mang Yang (ÐT: 3895868)

Mã số:602130
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đăk Yă
Địa chỉ:Thôn Châu Sơn, Xã Đắk Yă, Huyện Mang Yang (ÐT: 3839777)

Mã số:602200
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đắk Djrăng
Địa chỉ:Thôn Tân Phú, Xã Đắk Dj Răng, Huyện Mang Yang (ÐT: 3739076)

Mã số:602220
Bưu cục:Điểm BĐVHX Lơ Pang
Địa chỉ:Làng Hlim, Xã Lơ Pang, Huyện Mang Yang (ÐT: 3505686)

Mã số:602260
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đê Ar
Địa chỉ:Làng Ar Sek, Xã Đê Ar, Huyện Mang Yang (ÐT: 3505683)

Mã số:602300
Bưu cục:Điểm BĐVHX Kon Chiêng
Địa chỉ:Làng Đê Bchăk, Xã Kon Chiêng, Huyện Mang Yang (ÐT: 3505685)

Mã số:602280
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đăk Trôi
Địa chỉ:Làng Đê Kối, Xã Đắk Trôi, Huyện Mang Yang (ÐT: 3505684)

Mã số:602355
Bưu cục:Đại lý bưu điện Ya Trung
Địa chỉ:Thôn Nhơn Tân, Xã Đắk Ta Ley, Huyện Mang Yang (ÐT: )

Mã số:602210
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Đăk Djăng
Địa chỉ:Thôn Linh Nham, Xã Đắk Dj Răng, Huyện Mang Yang (ÐT: )

Mã số:602356
Bưu cục:Hòm thư Công cộng Xã Đăk Ta Ley
Địa chỉ:Thôn Nhơn Tân, Xã Đắk Ta Ley, Huyện Mang Yang (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *