BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-AN GIANG-CHÂU ĐỐC

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-AN GIANG-CHÂU ĐỐC

Mã số:883000
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Đốc
Địa chỉ:Sô´73, Đường Lê Lợi, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc (ÐT: 868700)

Mã số:883190
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Núi Sam
Địa chỉ:Khóm Vĩnh Đông 1, Phường Núi Sam, Thị xã Châu Đốc (ÐT: 861201)

Mã số:883170
Bưu cục:Bưu cục cấp 3 Châu Long
Địa chỉ:Đường Tôn Đức Thắng, Phường Vĩnh Mỹ, Thị xã Châu Đốc (ÐT: 865888)

Mã số:883001
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Phú A
Địa chỉ:Khóm 8, Phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc (ÐT: 865100)

Mã số:883100
Bưu cục:Điểm BĐVHX Châu Phú B
Địa chỉ:Đường Quốc Lộ 91, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc (ÐT: 865001)

Mã số:883230
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Ngươn
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Chánh 2, Xã Vĩnh Ngươn, Thị xã Châu Đốc (ÐT: 865003)

Mã số:883079
Bưu cục:Hòm thư Công cộng số 2
Địa chỉ:Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Phú A, Thị xã Châu Đốc (ÐT: )

Mã số:883157
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư số 3
Địa chỉ:Đường Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc (ÐT: )

Mã số:883158
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư số 4
Địa chỉ:Đường Thủ Khoa Huân, Phường Châu Phú B, Thị xã Châu Đốc (ÐT: )

Mã số:883244
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư số 5
Địa chỉ:Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thị xã Châu Đốc (ÐT: )

Mã số:883225
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư số 6
Địa chỉ:Ấp Vĩnh Khánh 2, Xã Vĩnh Tế, Thị xã Châu Đốc (ÐT: )

Mã số:883245
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Châu
Địa chỉ:Ấp Mỹ Thuận, Xã Vĩnh Châu, Thị xã Châu Đốc (ÐT: 3865001)
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *