BUU DIEN-VNPOST-EMS

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-AN GIANG-CHÂU PHÚ

DANH SÁCH BƯU CỤC BƯU ĐIỆN-EMS-VNPOST-AN GIANG-CHÂU PHÚ

Mã số:882800
Bưu cục:Bưu cục cấp 2 Châu Phú
Địa chỉ:Sô´327, Ấp Vĩnh Lộc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú (ÐT: 688222)

Mã số:882801
Bưu cục:Điểm BĐVHX Cái Dầu
Địa chỉ:Sô´tổ 24, Ấp Vĩnh Phúc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú (ÐT: 687700)

Mã số:882870
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Phú
Địa chỉ:Sô´tổ 16, Ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú (ÐT: 886200)

Mã số:882950
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Thủy
Địa chỉ:Sô´tổ 19, Ấp Bình Hòa, Xã Bình Thuỷ, Huyện Châu Phú (ÐT: 671400)

Mã số:882930
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Mỹ
Địa chỉ:Sô´tổ 13, Ấp Bình Hưng 1, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú (ÐT: 889800)

Mã số:882880
Bưu cục:Điểm BĐVHX Mỹ Đức
Địa chỉ:Sô´tổ 01, Ấp Mỹ Thiện, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú (ÐT: 886522)

Mã số:882910
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Chánh
Địa chỉ:Sô´tổ 4, Ấp Bình Thạnh, Xã Bình Chánh, Huyện Châu Phú (ÐT: 679165)

Mã số:882920
Bưu cục:Điểm BĐVHX Bình Phú
Địa chỉ:Sô´tổ 13, Ấp Bình Đức, Xã Bình Phú, Huyện Châu Phú (ÐT: 679300)

Mã số:882840
Bưu cục:Điểm BĐVHX Ô Long Vỹ
Địa chỉ:Sô´tổ 04, Ấp Long An, Xã Ô Long Vĩ, Huyện Châu Phú (ÐT: 677500)

Mã số:882850
Bưu cục:Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ Tây
Địa chỉ:Sô´tổ 5, Ấp Bờ Dâu, Xã Thạnh Mỹ Tây, Huyện Châu Phú (ÐT: 815100)

Mã số:882820
Bưu cục:Điểm BĐVHX Vĩnh Thạnh Trung
Địa chỉ:Sô´tổ 20, Ấp Vĩnh Thuận, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú (ÐT: 686099)

Mã số:882860
Bưu cục:Điểm BĐVHX Đào Hữu Cảnh
Địa chỉ:Sô´tổ 06, Ấp Hưng Thới, Xã Đào Hữu Cảnh, Huyện Châu Phú (ÐT: 675100)

Mã số:882907
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư số 7
Địa chỉ:Ấp Bình Chánh, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú (ÐT: )

Mã số:884913
Bưu cục:Hòm thư Công cộng hộp thư số 8
Địa chỉ:Ấp Khánh Hòa, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú (ÐT: )
Được gắn thẻ , ,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *